Vammaisneuvosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään pykälässä 60 apulaispormestari Matti Helimolle, pykälässä 61 johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykälle ja suunnittelija Emma Lindströmille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.