Vammaisneuvosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021 - 2025 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen on laatinut luonnoksen vammaisneuvoston lausunnosta vammaisneuvoston kokouksessa 26.10.2021 käydyn keskustelun pohjalta. Keskustellaan lausunnosta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Käsitellään yhdenvertaisuuskoordinaattorin valmistelema vammaisneuvoston lausunto Tampereen kaupungin hyvinvointisuunnitelmasta vuosille 2021 - 2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen toimittaa lausunnon hyvinvointikoordinaattori Jaana Yläselle.

Kokouskäsittely

Kari Rannanautio poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.