Vammaisneuvosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vammaispalveluiden ajankohtaiset kuulumiset 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykkä ja suunnittelija Emma Lindström kertovat vammaispalveluiden ajankohtaisista kuulumisista kuten asiakasmaksulain muutoksista sekä kilpailutuksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään tiedoksi Leena Köykän ja Emma Lindströmin alustukset ja niistä käydyt keskustelut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Johanna Santaniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.