Vammaisneuvosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 54 Muut ilmoitusasiat 

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Perustelut

Tampereen häiriötilanteiden johtoryhmän asiantuntijat epidemiologi Sirpa Räsänen ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetty on kutsuttu esittämään perustelut päätökselle (28.10.) vpl- ja shl-matkojen yhdistelyn jatkamisesta nykyisessä koronatilanteessa.

Muissa asioissa kuullaan myös muun muassa esteettömyystyöryhmän kuulumiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Keskustelu merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Epidemiologi Sirpa Räsänen ja hallintoylilääkäri Arto Lemmetty olivat asiantuntijoina paikalla vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain matkojen yhdistelyn jatkamista koskevan asian käsittelyn ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.