Vammaisneuvosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 53 Sähköinen allekirjoitusjärjestelmä Signen koulutus 

TRE:21/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suunnittelija Pauliina Kankainen tulee pitämään koulutuksen uuden sähköisen allekirjoitusjärjestelmä Signen käytöstä. Sähköinen allekirjoitus on digitaalinen palvelu, joka varmentaa dokumentin sisällön ja allekirjoittajan henkilöllisyyden sekä toimii selaimella ja on tehtävissä myös mobiililaitteella. Sähköinen allekirjoitus voidaan hoitaa etänä ja dokumentin allekirjoittaminen ei ole aika- tai paikkariippuvaista. Lisäksi se on paperisten dokumenttien käsittelyyn verrattuna edullista ja säästää ympäristöä. Dokumentin allekirjoittaminen on helppoa ja sähköisesti allekirjoitetun tiedoston muuttumattomuus voidaan tarkistaa jälkikäteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sähköisen allekirjoituksen käyttöön siirrytään vammaisneuvoston pöytäkirjojen tarkistamisen yhteydessä alkuvuodesta 2020, kunhan Signen saavutettavuus on varmistettu.