Vammaisneuvosto, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 DigiSaavutettava Tampere 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies, etunimi.sukunimi@tampere.fi p.0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies, etunimi.sukunimi@tampere.fi p.0408016188

Perustelut

Uusi digitaalisten palveluiden saavutettavuuslainsäädäntö (Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 15.3.2019/306) edellyttää kaupungilta toimenpiteitä, jotka kohdistuvat niin ICT-palveluihin, viestintään, kuin myös palvelualuiden tuottamiin tietoon ja palveluihin. Saavutettavuuslainsäädännön tasolle pitää annetussa määräajassa saattaa uusien kehitettävien palveluiden lisäksi myös kaikki nykyiset digiaaliset palvelut. Tampereen strategiassa 2030 tavoitellaan parasta asiakas- ja asukaskokemusta sekä sitä, että digitaalisten palveluiden käyttö on ensisijaista. Tampereen kaupunki on suuri organisaatio, jolle digitaalinen saavutettavuus on yhtäältä erittäin keskeinen ja tärkeä tavoite, mutta myös digitaalisten palveluiden määrä ja moninainen kirjo huomioiden haaste. Digipalvelulaissa asetettuihin palveluiden korjausten määräaikoihin pääsemiseksi tarvitaan saavutettavuus-teemaan kokoava nykytilan kuvaus sekä koordinaatio tarvittavien korjausten toteuttamiseksi.

Projekti DigiSaavuetttava Tampere koostuu selvitysosiosta, jossa kartoitetaan lain piiriin kuuluvat sovellukset sekä niiden tämän hetkistä tasoa saavutettavuuskriteeristöön nähden. Selvitysosio on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. Kartoituksen jälkeen ryhdytään tarpeellisiin muutostoimiin sovellusten saattamiseksi saavutettavuuskriteerit täyttäviksi lain edellyttämän aikataulun puitteissa.

Digisaavutettavuus-projektia ja sen tavoitteita ja etenemisaikataulua kokouksessa esittelee projektipäällikkö Hannu Ovaska.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Kehittämispäällikkö

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi saamansa esittelyn DigiSaavutettava Tampere-projektista.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi DigiSaavutettava Tampere projektin esittelyn ja jää seuraamaan saavutettavuuslainsäädännön toteutumista Tampereella.

Kokouskäsittely

Rita Järvinen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:15.

Taja Mesiä saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:30.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)