Vammaisneuvosto, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Digisaavutettava Tampere pykälän ajaksi projektipäällikkö Hannu Ovaskalle sekä koko kokouksen ajaksi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimin TET-harjoittelijalle.

Päätös

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Digisaavutettava Tampere pykälän ajaksi projektipäällikkö Hannu Ovaskalle .


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)