Vammaisneuvosto, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Muut ilmoitusasiat 

Perustelut

-Terveiset alueellisesta vammaisneuvostojen tapaamisesta Kangasalla.

- Vammais- ja esteetömyysasiamiehen nimikkeenmuutos ja sijaisjärjestelyt.

Päätös

-Terveiset alueellisesta vammaisneuvostojen tapaamisesta Kangasalla. Tilasiuuden muistio välitetään vammaisneuvoston jäsenille.

- Vammais- ja esteetömyysasiamiehen nimike muutettu - uusi nimike on yhdenvertaisuuskoordinaattori. Työnkuva  säilyy ennallaan. Hanna Karojärvi siirtyy toisiin tehtäviin 1.10.2019 - 30.6.2021. Sijaisen rekrytointi käynnistetty.

-Kodinmuutostöiden asiakstyytyväisyyskysely jaetaan vammaisneuvoston jäsenille ja kyselyä voi lähettää edelleen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)