Vammaisneuvosto, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Syrjintäkysely ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi p.0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi p.0408016188

Perustelut

Tampereen kaupungin lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma päivitetään vuoden 2019 aikana. Osana yhdenvertaisuusuunnitelman tiedonkeruuta toteutettiin kesäkuussa 2019 kysely kaupunkilaisten kokemasta syrjinnästä. Syrjintäkyselystä nousseista teemoista laaditaan tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia kirjattavaksi yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Syrjintäkyselyn tuloksia kokouksessa esittellään kokouksessa. Keskustelun perusteella vammaisneuvosto tekee tavoite- ja toimenpide-ehdotuksia yhdenvertaisuusuunnitelmaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Kehittämispäällikkö

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi syrjintäkyselyn esittelyn, käydyn keskustelun ja mahdolliset tavoite- ja toimenpide-ehdotukset.

Päätös

Vammaisneuvosto merkitsee tiedoksi syrjintäkyselyn esittelyn ja sen pohjalta käydyn keskustelun. Vammaisneuvoston tavoite- ja toimenpide-ehdotukset kirjataan yhdenvertaisuusuunnitelman valmisteluaineistoon.

Kokouskäsittely

Kari Rannanautio poistui tämän pykälän käsittelyn aikan klo 16:30.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)