Vammaisneuvosto, kokous 17.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 57 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen henkilökohtaisen avun päiville 

TRE:5680/01.04.01/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi p. 0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Hanna Karojärvi, vammais- ja esteettömyysasiamies etunimi.sukunimi@tampere.fi p. 0408016188

Perustelut

Henkilökohtaisen avun päivät järjestetään 2. -3.10.2019 Helsingissä. Päivät ovat vuosittainen katsaus vammaispalvelujen ja henkilökohtaisen avun kehittämisen tilanteeseen. Koulutuspäivät järjestää Assistentti.info. Keskeisimmät teemat päivillä ovat tänä vuonna henkilökohtaisen avun kehittyminen historiasta nykypäivään, työnantaja- ja työntekjäkokemus sekä tulevat henkilökohtaisen avun keskukset. Aiheet ovat ajankohtaisia Vammaisneuvoston toiminnan kannalta. Vammaisneuvosto esittää, että koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset korvataan Vammaisneuvoston jäsenille, jotka valitaan kokouksessa. Koulutuksen osallistujamaksu on 160 € ja alennettu hinta 120 € Assistentti.info -verkoston jäsenyhteisöjen edustajilta, opiskelijoilta ja henkilökohtaisen avun käyttäjiltä. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilausnumero: 25581.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Kehittämispäällikkö

Vammaisneuvosto valitsee kaksi lähtijää henkilökohtaisen avun päiville ja esittää edelleen että tapahtumaan osallistumisesta aiheutuvat kustannukset korvataan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilausnumero: 25581.

Päätös

Vammaisneuvosto valitsee edustajikseen Henkilökohtaisen avun päiville Janna Maulan sekä Sirpa Virtasen ja esittää edelleen, että osallistumismaksu sekä matka-, majoitus-, ja mahdolliset avustajakulut  maksetaan kustannuspaikalta 113151, sisäinen tilausnumero: 25581.

Tiedoksi

Merja Mäkinen, tukipalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)