Vammaisneuvosto, kokous 18.1.2022

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Hallintosäännön 120 §:n mukaan toimielimen kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.