Vammaisneuvosto, kokous 18.1.2022

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sirpa Virtanen ja Milla Ilonen (varalle Rita Järvinen ja Milla Lindh).