Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ilmoitusasiat 

Perustelut

- Vammaisneuvosto luovuttaa vuoden 2018 esteettömyyspalkinnon neuvoston  20.11.2018 § 76 päätöksen mukaisesti.

Päätösehdotus oli

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.