Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.