Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Muut asiat 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi

-Oriveden esteettömyyskartoitus päivitetään vuonna 2019

- Kokouksen päätteeksi luovutettiin vuoden 2018 esteettömyyspalkinto VTS Ristontallolle.