Vammaisneuvosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

TRE:744/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi, p. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kokousten ja esteettömyystyöryhmän toiminnan lisäksi vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan järjestetään vuosittain kaksi kaikille avointa seminaaria. Vuoden 2019 seminaarien teemoja ja osallistumistpaa voidaan suunnitelmallisesti hyödyntää sekä yhdenvertaisuusuunnitelman päivittämistyössä sekä esteettömyysohjelman päivitystyössä. Vammaisneuvosto on keskeinen toimija etenkin esteettömyysohjelman laadinnassa ja päivityksessä. Vuonna 2019 huomioidaan vammaisneuvoston toiminnassa erityisesti yhdenvertaisuuden edistäminen ja aiemmin asetetut painopistealueet.

Painopistealueista vammaisten työllistymismahdollisuuksien edistämistä tuetaan ensisijaisesti nuorisotakuurahan toimenpiteiden kautta. Nuorisotakuurahan käyttöä suunnittelee erikseen nimetty vammaisneuvoston ryhmä yhdessä tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistumista työryhmissä ja tilaisuuksissa jatketaan. Mahdollisen uudistuksen aikataulun varmistuessa vammaisneuvosto tekee oman esityksensä uuden Tampereen kaupungin vammaispoliittisen ohjelman laadinnan tarpeellisuudesta ja aikataulusta.

Vammaisneuvosto lähetttää edustajan alueellisiin ja valtakunnallisiin vammaisneuvostoille suunnattuihin koulutuksiin, kokouksiin ja tapahtumiin.

Raitiotiehankkeen ja kansiareena-hankkeen  etenemistä seurataan säännöllisesti. Suunnittelun tueksi tarjotaan vammaisneuvoston ja esteettömyystyöryhmän asiantuntemusta ja kutsutaan asiantuntijoita kokouksiin.

Kuljetuspalveluiden tilanteen seurantaa jatketaan tiiviinä. Vammaisneuvosto tekee oman toimivaltansa puitteissa kaikki tarvittavat toimenpiteet palvelun saattamiseksi jälleen laadultaan ja toimintavarmuudelta riittävälle tasolle.

Esteettömyyspalkinto 2019 jaetaan joulukuussa. Asumisen uusimpiin ilmiöihin tutustutaan Kouvolan asuntomessuilla elokuussa. Kevät- ja syyskaudet päätetään yhteiseen ruokailuun.

Vammaisneuvoston toiminnan kustannuksen maksetaan kustannuspaikalta 113151.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee tulevan vuoden toiminnasta ja tarvittavin lisäyksin tai tarkennuksin hyväksyy esittelyn mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös

Vammaisneuvosto keskusteli vuoden 2019 toimintasuunnitelmastaan ja hyväksyi sen esittelyn mukaisesti seuraavin lisäyksin ja tarkennuksin:

-Vammaisneuvosto seuraa palveluiden laatua ja vammaisia henkilöitä koskevien palveluiden hankintoja.

-Vammaisten lasten osallistumismahdollisuuksia päätöksentekoon ja vuorovaikutusta päättäjien kanssa vahvistetaan.

-Rakennushankkeiden rakennusaikaisten muutosten vaikutusten ennakointi ja seuranta nostetaan tarkasteluun valvonnan käytäntöjen sopimiseksi.

-Vammaisneuvosto ja esteettömyystyöryhmä ovat asiantuntijatahoina mukana ja seuraavat tiiviisti esteettömän uimarannan suunnitteluprosessia.

-Esteettömyystyöryhmä pyytää selvityksen kaikilta vuonna 2018 katselmoiduilta kohteilta suositeltujen muutosten toimeenpanosta.

-Valmistellaan yhdessä valtakunnallisten liittojen aluetyöntekijöiden kanssa korkean tason seminaari kuljetuspalveluista. Seminaari järjestetään viikolla 6 tai 7. Vammaisneuvostosta suunnitteluun osallistuvat Esko Jantunen ja Rita Järvinen. Vammais-ja esteettömyysasiamies osallistuu seminaarin suunnitteluun ja toteutukseen. Seminaarin ensimmäinen suunnittelukokous on 10.1.2019 Tulppaanitalolla. Vammaisneuvosto kustantaa suunnittelukokouksen kahvitarjoilun, kulut maksetaan kustannuspaikalta 113151.

Tiedoksi

Tupa.talous, Toimielinpalvelut