Vammaisneuvosto, kokous 18.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • Hannu Tuohi, hankepäällikkö, Sivistyspalvelut
  • Anni Kiiski, harjoittelija, Sivistyspalvelut
  • Hanna Karojärvi, kehittämispäällikkö, konsernihallinto, hyvinvointijohtaminen
  • Johanna Kurela, suunnittelija, Sivistyspalvelut (viestintä)
  • Jarno Koskinen, koordinaattori, Sivistyspalvelut (valokuvaus)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus apulaispormestari Matti Helimolle § 51 kohdalla.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)