Vammaisneuvosto, kokous 18.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Muistutus toimittaa neuvoston jäsenten esittelyteksti verkkosivuille 

TRE:422/00.01.03/2024

Valmistelija

  • Ala-Kapee Mikko, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-​ Kapee,​ puh. 040 515 6166,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-​ Kapee,​ puh. 040 515 6166,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto verkkosivuille halutaan lisätä läpinäkyvyyttä ja avata neuvoston toimintaa jäsenesittelyjen avulla. Yhdenvertaisuuskoordinaattori lähettää mallitekstin niille jäsenille, joilta valokuvan yhteyteen tuleva henkilökohtainen kuvaus vielä puuttuu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ala-Kapee Mikko, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään esittely ja käyty keskustelu aiheesta tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)