Vammaisneuvosto, kokous 18.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anne Valtakivi ja Milla Ilonen (varalle: Johanna Santaniemi ja Jani Heikkola).

 

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anne Valtakivi ja Milla Ilonen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)