Vammaisneuvosto, kokous 18.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Pyynikin esteettömän uimarannan avajaiset 

TRE:422/00.01.03/2024

Valmistelija

  • Ala-Kapee Mikko, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-​ Kapee,​ puh. 040 515 6166,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Mikko Ala-​ Kapee,​ puh. 040 515 6166,​ etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kokouksen päätteeksi neuvosto riittyy esteettömälle uimarannalle, josta tehdään uutinen kaupungin verkkosivuille. Pääaiheena rannan esteettömät ratkaisut. Neuvosto kutsui muiden neuvostojen puheenjohtajat mukaan juhlistamaan 20 vuotta odotettua esteetöntä uimarantaa kevätkauden päätteeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ala-Kapee Mikko, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Kirjataan tiedoksi.

Päätös

Kirjattiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Apulaispormestari osallistui avajaisiin. Hänen myötävaikutuksellaan esteettömyystyöryhmän uimarannan katselmuksessa tunnistamat perusparannusehdotukset saatiin vietyä eteenpäin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
-varhaiskasvatuslain 57 §:n mukaista huomautusta tai huomion kiinnittämistä (Varhaiskasvatuslaki 63 § 2 mom.)