Vammaisneuvosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Esteettömyyspalkinto 2019 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Kehittämispäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina Kiema-Majanen p.0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina Kiema-Majanen p.0408016188 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto jakaa vuosittain Tampereen kaupungin Esteettömyyspalkinnon esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta esimerkillisesti edistäneelle toimijalle tai kohteelle. Vammaisneuvosto on kerännyt ehdokkaita vuoden 2019 palkinnon saajaksi.

Valintapäätös julkaistaan vammaisneuvoston joulukuun seminaarin 4.12.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Vammaisneuvosto keskustelee ehdokkaista ja valitsee vuoden 2019 Esteettömyypalkinnon saajan

Päätös

Vammaisneuvosto päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen ja valintapäätös tehdään joulukuun kokouksessa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)