Vammaisneuvosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään tässä kokouksessa johtava sosiaalityöntekijä Milja Koljoselle, sosiaalityöntekijä Leena Köykälle ja palvelupäällikkö Maippi Kiiskelle pykälässä 71 sekä projektikoordinaattori Salla Ponkalalle pykälässä 72.

Päätös

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin tässä kokouksessa projektipäällikkö Milja Koljoselle ja johtava sosiaalityöntekijä Leena Köykälle pykälässä 71 sekä projektikoordinaattori Salla Ponkalalle pykälässä 72.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)