Vammaisneuvosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaalle aiotaan perustaa omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus, johon keskitetään näiden palvelujen lakisääteisiä tehtäviä ja muita toimintoja kunnista. Tavoitteena on tuottaa pirkanmaalaisille laadukkaat ja nykyistä yhdenvertaisemmat palvelut kustannustehokkaasti.

Keskuksen toiminta rakennetaan laajentamalla vuonna 2016 perustetun Pirkanmaan ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon yksikön toimintaa omaishoitoon ja henkilökohtaiseen apuun. Omaishoidossa ja vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa on monia samankaltaisia lakisääteisiä velvoitteita kuin perhehoidossa; esimerkiksi ohjaus- ja neuvontavelvoite, valmennukset, hyvinvointi- ja terveystarkastukset, hoitajien ja avustajien palkkion ja palkkojen maksu sekä sijaisjärjestelyt voidaan siirtää joustavasti yhteiseen keskukseen.

Keskuksen myötä omais- ja perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun erityisosaamista voidaan keskittää yhteen paikkaan kaikkien Pirkanmaan kuntien käyttöön.

Asiakkaiden omatyöntekijät eli esimerkiksi asiakasohjaajat ja sosiaalityöntekijät työskentelevät jatkossakin kunnissa ja heillä säilyy vastuu palvelutarpeen arvioinnista ja päätöksenteosta. Omatyöntekijät toimivat myös asiakkaiden palvelukokonaisuudesta vastaavina lähityöntekijöinä.

Tarkemmin asiasta kokouksessa kertomassa ovat Milja Koljonen, Leena Köykkä ja Maippi Kiiski.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Vammaisneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös

Esittely ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Johtava sosiaalityöntekijä Milja Koljonen ja sosiaalityöntekijä Leena Köykkä olivat läsnä asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)