Vammaisneuvosto, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kari Rannanautio ja Christina Brandt (varalle Sirpa Virtanen ja Elsa Koskinen).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Rannanautio ja Sirpa Virtanen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)