Vammaisneuvosto, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 11 Hyvinvointiohjelman laadinta 

TRE:131/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Valmistelijan yhteystiedot

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi etunimi.sukunimi@tampere.fi p.0408016188

Lisätietoja päätöksestä

Vammais- ja esteettömyysasiamies Hanna Karojärvi etunimi.sukunimi@tampere.fi p.0408016188

Perustelut

Kaupungin laajennetussa johtoryhmässä 2.10.2018 on päätetty lähteä selvittämään tapaa puuttua voimakkaammin hyvinvointierojen kaventamiseen. Toimintatavaksi on ehdotettu hyvinvointiohjelmaa, jonka avulla voitaisiin paremmin hallita ja koordinoida eri palvelualueilla tapahtuvaa hyvinvointierojen kaventamiseen vaikuttavaa työtä. Aihion valmistelu on aloitettu joulukuussa 2018. Tarkoituksena on selvittää, että onko hyvinvointiohjelmalle olemassa tarve ja onko ohjelma paras tapa päästä kohti tavoitteita.

Hyvinvointiohjelma on nyt suunnitteluvaiheessa. Helmi-maaliskuun aikana toteuttaa toimintaympäristöanalyysi ja osallistaa sidosryhmiä mukaan suunnitteluun ja ideointiin. Tämän jälkeen maalis-huhtikuussa edetään ohjelma-aihion suunnittelussa määrittelemään tavoite- ja tahtotila. Huhtikuussa kaupungin johtoryhmä tekee päätöksen siitä, jatketaanko laadintatyötä valmiiksi ohjelmaksi.

Aihiossa on tällä hetkellä nostettu esiin kuusi keskeistä, kaupungin strategiasta esiin nousevaa teemaa (osallisuus ja osallistuminen, kestävä kehitys, fyysinen aktiivisuus, alueellisten erojen kaventaminen, koulutus ja työllisyys, turvallisuus), jotka vaikuttavat kuntalaisen hyvinvointiin.

Neuvostolta toivotaan ajatuksia erityisesti sen suhteen, onko jokin tärkeä hyvinvointiin vaikuttava asia jäänyt vielä näiden teemojen ulkopuolelle tai minkälaisia painotuksia nyt esiinnostetuissa teemoissa erityisesti tulisi huomioida.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Karojärvi Hanna, Vammais- ja esteettömyysasiamies

Vammaisneuvosto keskustelee hyvinvointiohjelman laadinnan tarpeellisuudesta ja painotuksista saadun esittelyn perusteella ja tekee tarvittavat esitykset painotuksista tai puuttuvista teemoista.

Päätös

Vammaisneuvosto keskusteli ja piti hyvinvointiin laaja-alaisena, yksilöllisenä ilmiönä keskittyvän hyvinvointiohjelman laadintaa tarpeellisena.

Kommentteinaan vammaisneubvosto toteaa:

-Yhdenvertaisuus ja sen toteutumisen seuranta saisivat näkyä jo suunnittelun alkuvaiheessa.

-Fyysisen aktiviisuuden teema tulisi laajentaa muotoon liikkumisen vapaus ja mahdollisuus, jolloin tämä kattaisi paremmin kaikenlaisen fyysisen aktiivisuuden merkityksellisyyden.

-Psyykkinen hyvinvointi omana kokonaisuuteenaan tulisi huomioida.

-Laadittavaan kyselyyn vastaamisen mahdollistamista myös niille kuntalaisille, joilla ei ole kykyä itsenäisesti vastata, pidettiin erittäin tärkeänä, kutenmyös kyselyn yleistä saavutettavuutta.

Tiedoksi

Mika Vuori, Johanna Riippi