Vammaisneuvosto, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Hiedanrannan katusuunnitelma-asian ajaksi Markus Kytölälle.

Päätös

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Hiedanrannan katusuunnitelma-asian ajaksi Markus Kytölälle Pöyry Oy:stä sekä Jukka Heinoselle VR Trackilta.