Vammaisneuvosto, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milla Ilonen ja Tuula Joenperä.

Kokouskäsittely

Tarja Mesiä saapui kokoukseen päätöksen jälkeen 14:05.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Milla Ilonen ja Kari Lähteenmäki.