Vammaisneuvosto, kokous 20.10.2020

§ 46 Kaupungin turvallisuussuunnitelma 

TRE:21/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin turvallisuussuunnitelman tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta ja parantaa kuntalaisten turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää. Koska suurin osa erilaisista turvallisuusongelmista on luonteeltaan sellaisia, että niiden kokonaisvaltainen ratkaiseminen ei ole mahdollista yhden toimijan keinoin ja voimavaroin, turvallisuussuunnittelulla pyritään tuottamaan aitoa lisäarvoa paikallisten turvallisuusongelmien vähentämiseen ja ratkaisemiseen. Riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula tulee keskustelemaan turvallisuussuunnitelmasta vammaisneuvoston kanssa, jotta turvallisuussuunnitelmassa huomioitaisiin riittävällä tavalla myös vammaisten ihmisten näkemykset turvallisuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Keskustelu merkitään tiedoksi.