Vammaisneuvosto, kokous 20.10.2020

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja hallintosäännön 120 §:n mukaan Teams-kokouksella.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.