Vammaisneuvosto, kokous 20.10.2020

§ 44 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Päätösehdotus

Läsnäolo- ja puheoikeus annetaan pykälässä 45 suunnittelija Kirsi Nurmiolle ja pykälässä 46 riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttulalle.