Vammaisneuvosto, kokous 20.10.2020

§ 48 Muut ilmoitusasiat