Vammaisneuvosto, kokous 20.10.2020

§ 43 Pöytäkirjan tarkastus 

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Elsa Koskinen ja Kari Lähteenmäki (varalle Janna Maula ja Tarja Mesiä).