Vammaisneuvosto, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Anomus esteettömyystyöryhmän kokouspalkkioista 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto keskustelee anomuksesta esteettömyystyöryhmän kokouspalkkioista. Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä kokoontuu säännöllisesti 11 kertaa vuodessa (poislukien heinäkuun kesätauko) n. 2,5h kokouksiin ja lausuu tärkeiden julkisten kohteiden esteettömyydestä, edistäen näin Tampereen esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Keskustelu ja päätös merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Vammaisneuvosto päätti anoa virallisesti kokouspalkkioita esteettömyystyöryhmälle. Yhdenvertaisuuskoordinaattori laatii kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta anomuksen ja laittaa jäsenten kommentointikierroksen jälkeen asian vireille, lähettäen anomuksen asiasta päättäville tahoille. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)