Vammaisneuvosto, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Läsnäolo- ja puheoikeus myönnetään pykälässä 21 projektisuunnittelija Noora Karumaalle ja pykälässä 22 projektipäällikkö Elina Terville, projektipäällikkö Päivi Hodgsonille ja projektipäällikkö Satu Aallolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)