Vammaisneuvosto, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 PirSOTE, järjestöt ja työpaketti 10 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanke (PirSOTE) etenee ja vammaisneuvosto on kutsunut kuultavaksi projektisuunnittelija Noora Karumaan kertomaan erityisesti kehitystyöpaketti 10:stä ja sen vaikutuksesta järjestöjen toimintaan.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Vammaisneuvosto keskusteli kansalaistoiminnan tuesta tulevaisuuden sotekeskuksessa ja painotti tilojen esteettömyyden, tiedotuksen ja yhteistyön merkitystä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)