Vammaisneuvosto, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Pöytäkirjan tarkastus 

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari Rannanautio ja Sirpa Virtanen (varalla Liisa Ahola ja Christina Brandt).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Rannanautio ja Sirpa Virtanen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)