Vammaisneuvosto, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tampere.fi-projekti 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin verkkosivuja ollaan uudistamassa ja projektin etenemistä tulevat esittelemään projektipäällikkö Elina Tervi, projektipäällikkö Päivi Hodgson ja projektipäällikkö Satu Aalto. Vammaisneuvosto keskustelee verkkosivu-uudistuksesta projektiryhmän kanssa ja kommentoi projektia etenkin käyttäjänäkökulmasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Vammaisneuvosto keskusteli vilkkaasti verkkosivu-uudistuksesta ja painotti lopputuotteen helppokäyttöisyyden ja saavutettavuuden merkitystä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)