Vammaisneuvosto, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Vammaisneuvoston ehdotus Hyvät Valinnat-palkinnon saajaksi 2021 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Eveliina Kiema-Majanen, yhdenvertaisuuskoordinaattori,puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto on ehdottanut vastauksena Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoeettisen neuvottelukunnan pyyntöön, että Nääsville ry saisi vuonna 2021 Hyvät Valinnat-palkinnon. Palkinto jaetaan vuosittain henkilölle, yhteisölle tai hankkeelle, joka on toiminnallaan edistänyt eettisten näkökulmien esilletuontia Pirkanmaalla. Perusteluna vammaisneuvosto mainitsee Nääsville ry:n merkittävän yhteiskunnallisen ja poikkeusoloihin sovitetun toiminnan. Nääsville ry on koronapandemian aikana mukauttanut toimintaansa tarjoten muun muassa kaupassakäyntipalvelua ikäihmisille ja vähäosaisille. Yhdistys on järjestänyt etäyhteyksin liikuntaan ja liikkuvuuden säilyttämiseen liittyviä aktiviteetteja. Asiakkaita on myös opastettu etäyhteyksiin tarvittavan tekniikan käytössä. Nääsville ry edistää kotona asuvien ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä aktiivista elämäntapaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Kiema-Majanen Eveliina, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Vammaisneuvosto ehdottaa Nääsville ry:tä Hyvät Valinnat-palkinnon saajaksi vuonna 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)