Vammaisneuvosto, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Muut ilmoitusasiat 

TRE:7201/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Muissa asioissa muun muassa esteettömyystyöryhmän kuulumiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Merkitään keskustelu tiedoksi.

Lisäksi tiedoksi merkitään:

  • Verkkoaivoriihi tulevaisuuden kotihoidon palveluista: Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut (PirKOTI) ja Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSote) -hankkeet kutsuvat kuntalaisia, ammattilaisia ja sidosryhmiä ideoimaan tulevaisuuden kotihoidon kehittämistarpeita. Verkkoaivoriihessä voi anonyymisti kertoa näkemyksensä parhaasta mahdollisesta ympärivuorokautisesta kotihoidosta tulevaisuudessa sekä ajatuksia sähköisten palvelujen käytöstä. Verkkoaivoriihessä voi lisäksi arvioida ja jatkojalostaa toisten osallistujien ajatuksia. Osallistuja voi valita mistä näkökulmasta ensisijaisesti osallistuu; asiakkaan, läheisen, järjestön / neuvoston, hyvinvointialueen tulevan työntekijän, kuntalaisen tai jonkun muun roolista. Osallistumisaika on 12.-25.9.2022. Osallistuminen tapahtuu verkkosivuilla: www.fountainpark.fi/tulevaisuudenkotihoito.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)