Vammaisneuvosto, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Muut ilmoitusasiat 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Muissa asioissa muun muassa esteettömyystyöryhmän kuulumiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi tiedoksi merkittiin seuraavat asiat:

  • Vammaisneuvostopäivät 2021 järjestettiin verkkotapahtumana 22.11.–23.11.2021. Vammaisneuvostojen hyvien käytäntöjen esimerkkinä esitettiin Tampereen raitiotiehankkeen kanssa tehty tiivis yhteistyö.
  • Vammaisneuvosto on pyytänyt selvitystä Tuomi Logistiikalta ja Tampereen kaupungilta koskien avannehoitotarvikkeita ja suolihuuhtelulaitteita koskevaa kilpailutusta, johon on saatu selvitys.
  • Vammaisneuvostoon on otettu yhteyttä kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille palveluita tuottavalta taholta liittyen kuljetuspalveluiden ongelmiin. Vammaisneuvosto seuraa tilannetta.