Vammaisneuvosto, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Vammaisneuvoston toimintakertomus 2019–2021 ja toimintasuunnitelma 2021–2023 

TRE:308/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Valmistelijan yhteystiedot

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen, puh. 040 801 6188, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Yhdenvertaisuuskoordinaattori Annamari Tuominen esittelee luonnokset vammaisneuvoston toimintakertomuksesta 2019-2021 ja toimintasuunnitelmasta 2021-2023. Vammaisneuvosto tekee toimintakertomukseen tarvittavat korjaukset ja lisäykset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Tuominen Annamari, Yhdenvertaisuuskoordinaattori

Vammaisneuvoston toimintakertomus 2019-2021 ja toimintasuunnitelma 2021-2023 merkitään tiedoksi.

Päätös

Vammaisneuvosto keskusteli toimintakertomuksesta 2019-2021 ja toimintasuunnitelmasta 2021-2023 ja hyväksyi ne tarvittavin lisäyksin ja tarkennuksin.