Vanhusneuvosto, kokous 12.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Apulaispormestari Johanna Loukaskorven vierailu 

Perustelut

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpea on toivottu vanhusneuvoston kokoukseen vieraaksi. Hän kertoo vastuualueidensa ajankohtaisista asioista. Vanhusneuvoston kantaa ja käsitystä toivotaan eritoten sote-kuljetuksiin liittyvistä hankaluuksista.

Päätösehdotus oli

Merkitään apulaispormestari Johanna Loukaskorven alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Merkittiin apulaispormestari Johanna Loukaskorven alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi. Vanhusneuvoston jäsenet kertoivat apulaispormestarille kuulemaansa palautetta kuljetuspalveluista ja palaute huomioidaan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksenteossa.