Vanhusneuvosto, kokous 12.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi.