Vanhusneuvosto, kokous 12.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Maakunnallisen vanhusasiamiehen tehtävän perustaminen tulevaan maakuntahallintoon 

TRE:5846/01.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

kirsi.nurmio@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Arja Ojala, arja.o.ojala@gmail.com

Perustelut

Viime aikoina on esitetty valtakunnallisen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista. Sellainen voi hyvinkin olla tarpeellinen ikäihmisten asioiden pitämiseksi positiivisessa päivänvalossa, mutta ikäihmisten päivittäisten arjen asioiden sujumisen ja elintärkeiden sosiaalipalveluiden laadun takaamiseksi vielä tärkeämpi on maakunnallisen vanhusasiamiehen tehtävä.

Vanhusasiamiehet ovat Tampereella hyvin käytetty ja tärkeä palvelu: Tampereen kaupungin vanhusasiamieheen ja valvontakoordinaattoriin otettiin vuoden 2015 aikana yhteyttä noin 900 kertaa. Valvontakäyntejä puolestaan tehtiin 66, joista kolme Orivedelle.Yhteydenoton syynä on useimmiten tyytymättömyys palveluun ja huoli omasta tai läheisen puolesta.  Vanhusasiamiehen keskeisiä tehtäviä ovat kuntalaisilta tulevien palautteiden käsittely, ikäihmisten ohjaus ja neuvonta sekä yhteistyöneuvottelut asiakkaiden, omaisten ja palveluntuottajien kanssa.  Lisäksi vanhusasiamiehen tehtäviin kuuluu ikäihmisten oikeuksien edistäminen.

Vanhusasiamiehet ovat vanhusneuvostolle keskeinen yhteistyökumppani. Vanhusasiamiehillä on läsnäolo- ja puheoikeus vanhusneuvoston kokouksissa ja tarvittaessa vanhusneuvosto voi antaa vanhusasiamiehelle selvitettäväksi

yksittäistä kuntalaista koskevia asioita.

Mikäli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy jollakin aikataululla maakunnalle, kuten suunniteltu, on tärkeää että sieltä sitten löytyy myös ikäihmisten oikeusturvan ja laadukkaiden palvelujen varmistamiseen välttämätön vanhusasiamies. Siksi Tampereen vanhusneuvosto esittää, että Pirkanmaan maakuntaan perustetaan tulevaisuudessa Tampereen vanhusasiamiehen kaltainen maakunnallisen vanhusasiamiehen tehtävä. Tälle asiamiehelle on vielä nykyistä enemmänkin tarvetta, kun palveluiden järjestämisessä tapahtuu paljon muutoksia. Jonkun täytyy olla ikäihmisten vierellä valvomassa, että he saavat sellaista palvelua ja kohtelua kuin heille lain ja oikeuden mukaan kuuluu.

Päätösehdotus oli

Tampereen vanhusneuvosto esittää maakunnan muille vanhusneuvostoille ja maakunnalliselle valmistelulle, että Pirkanmaan maakuntaan tulisi maakunnallinen vanhusasiamies. Vanhusasiamiehen tehtävänkuva ja työn järjestelyt voidaan ratkaista myös eri tavalla kuin Tampereella, tarpeen mukaan.