Vanhusneuvosto, kokous 14.10.2020

§ 41 Ajankohtaiset yhdenvertaisuusasiat 

Päätösehdotus

Kuullaan yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina Kiema-Majasen alustus ajankohtaisista yhdenvertaisuusasioista. Merkitään esitys ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.