Vanhusneuvosto, kokous 14.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ajankohtaiset yhdenvertaisuusasiat 

Päätösehdotus oli

Kuullaan yhdenvertaisuuskoordinaattori Eveliina Kiema-Majasen alustus ajankohtaisista yhdenvertaisuusasioista. Merkitään esitys ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

Myös vanhusasiamies Riikka Piironen kertoi korona-ajan toiminnasta ja yhteydenotoista.

Päätös

Merkittiin Kiema-Majasen alustus ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.