Vanhusneuvosto, kokous 14.10.2020

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.