Vanhusneuvosto, kokous 14.10.2020

§ 37 Läsnäolo-. ja puheoikeudet 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus pykäliensä ajaksi seuraaville: työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo, arkkitehdit Anna-Kaisa Armenti ja Minna Tuominen; riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula; apulaispomestari Jaakko Stenhäll.

Yhdenvertaisuuskoordinaattorilla on pysyvä läsnäolo- ja puheoikeus vanhusneuvoston kokouksissa.