Vanhusneuvosto, kokous 14.10.2020

§ 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Portaankorva ja Juha Salonen.