Vanhusneuvosto, kokous 14.2.2024

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 4 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ajankohtaiset asiat ikäihmisiin liittyen 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi ja toimenpiteitä varten apulaispormestari Matti Helimon alustus ja aiheesta käyty keskustelu.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Helimon alustus ja siitä käyty keskustelu. Keskustelussa nousi esille erityisesti huoli pienituloisten harrastusmahdollisuuksista, digi- taitojen ja -halujen puutteesta. Elonpolkuja-verkostoa kaivattiin. Uimahallien alennusaika puhututti (alkaminen klo 9 johtuu aamun ruuhka-ajasta, kuntosaleja ei liitetty mukaan kustannussyistä).